top of page

Genel Bilgiler

İşbu Web Sitesi Probo Muayene ve Belgelendirme A.Ş. (bundan sonra “PROBO” olarak anılacaktır) tarafından işletilmekte olup, tüm hakları PROBO’ya aittir. Web Sitesini kullanımınız bu sayfada belirtilen koşulları ve çeşitli zamanlarda atıfta bulunulabilecek diğer tüm duyuru ve politikaları kabul etmenize tabidir. Web Sitesi veya içeriğe erişmek ya da bunları kullanmakla, bahsi geçen tüm kullanım koşulları, politika ve duyuruları kabul etmiş sayılırsınız.

Site İçeriği

Sağlanan içerik azami dikkat ve özen ile hazırlanmıştır. PROBO içeriğin doğruluğunu, tamlığını, güvenilirliğini, kullanılabilirliğini ve zamanlamasını garanti edemez. Bu nedenle kullanıcının tüm içeriklerin nihai uygunluğunu kontrol etmesi veya ehil kişi ve ya kurumlara kontrol ettirmesi gerekir.

PROBO uygulanmakta olan kanunlar çerçevesinde bu web sitesindeki doğrudan kendine ait içeriklerinden sorumludur. Bununla beraber PROBO’nun kendisine bu sitede yayınlanması amacı ile üçüncü kişiler tarafından iletilen veya içeriği üçüncü kişilerce depolanan bilgileri kontrol etme veya kanunlara uygunluğunu araştırma zorunluluğu bulunmamaktadır. Hukuki yükümlülük gereği bilgilerin kullanımını kaldırma yükümlülükleri bundan etkilenmekle beraber PROBO’nun sorumluluğu ihlale neden olan içeriğin veya yapılan ihlalin PROBO’ya bildirildiği tarihten itibaren geçerlidir. Bu tür ihlallerin bildirilmesiyle PROBO içeriği hemen kaldıracaktır.

İşbu web sitesi ve içinde yer alan hizmet bilgileri, kanunen izin verilen ölçüde ve yayınlandığı şekli ile herhangi bir garanti, taahhüt veya yükümlülük olmaksızın sunulmuştur. Bilgilerin bu şekilde addedilerek kullanılmasından kaynaklanan veya onunla ilişkili hasarlardan PROBO’nun hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. Her durumda PROBO, bu içeriğin kullanımından kaynaklanan veya bununla ilişkili hiçbir dolaylı, tesadüfi ya da bunu izleyen hiçbir hasardan sorumluluk kabul etmemektedir.

Üçüncü Taraf Bağlantıları

Bu web sitesindeki içerikler PROBO’nun kontrolünde bulunmayan üçüncü taraf web sitelerine bağlantılar da içermektedir. Bu nedenle PROBO bu sitelerin içerikleri ile ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmez. Üçüncü taraf web sitelerinin içeriklerinden her zaman kendi ilgili sağlayıcısı veya operatörü sorumludur. Bağlantı yapılan web siteleri, ilk bağlantının yapıldığı sırada olası kanun ihlalleri için kontrol edilmiştir. İhlal konusunda kesin bir kanıt olmadan bağlantı yapılan sayfaların devamlı olarak kontrolü mümkün değildir. PROBO ihlallerin kendisine bildirilmesi halinde bu bağlantıları hemen kaldıracak olmakla beraber ayrıca bu sitelerin veya içeriklerinin mevcudiyetinden de sorumlu değildir.

Telif Hakkı

Bu sayfalardaki PROBO tarafından oluşturulan içerik ve eserler telif hakkına tabidir. Bunların telif hakkı kanunu sınırları dışında çoğaltılıp kullanılması, işlenmesi, dağıtımı ve herhangi bir biçimde kullanımı PROBU’nun yazılı iznine tabidir. Bunlara ek olarak PROBO tarafından sağlanmakta olan hizmetlere başvuruda bulunmak için doldurulması gereken işbu web sitesinde yayınlanan formlar, PROBO’nun ön izni olmadan yalnızca PROBO’ya ilgili hizmetle ilgili başvuruda bulunmak amacı ile işlenebilir.

Nihai Hükümler

Bu sayfada belirtilen tüm koşullar Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre hazırlanmış olup yine bu kanunlar çerçevesinde yürütülmektedir. İşbu web sitesi ile ilgili ortaya çıkması muhtemel ihtilaflar halinde Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri yetkilidir.

bottom of page